26 kwietnia 2017

Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827)

§ 1. Definicje

1. Sprzedawca – GRAFIA Robert Grzeszczak prowadzący w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sklep GRAFIA dostępny pod adresem www.grafia.pl/wordpress, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Nowogrodzka 40/14, 00-691 Warszawa, posiadający NIP: 527-168-26-23, REGON: 012292594; adres elektronicznej skrzynki email: biuro@grafia.pl; tel. 793-129-997; numer konta bankowego
2. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: www.grafia.pl/wordpress, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez GRAFIA.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie GRAFIA (www.grafia.pl/wordpress).
4. Kupujący – inaczej Klient.
5. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim GRAFIA skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez Klienta.
7. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
9. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych , o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
10. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów ; rodzaj dostawy ; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy , dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym GRAFIA. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
3. Klient może złożyć zamówienie poprzez stronę internetową www.grafia.pl/wordpress, telefonicznie lub na adres e-mail: biuro@grafia.pl. Dane kontaktowe sklepu znajdują się w stopce na stronie głównej.
4. W przypadku składania zamówień poprzez stronę internetową www.grafia.pl/wordpress wymagana jest rejestracja i zalogowanie do serwisu, lub skorzystanie z możliwości szybkich zakupów bez rejestracji.
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Klientowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych.
6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku Dostaw.
7. W sklepie GRAFIA  dostępne są następujące formy płatności:

a. przedpłata przelewem bankowym,
b. płatność za pobraniem.

8. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
9. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: szczegółów zamówienia.
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia , wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu.
10. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z operatorem świadczącym na jego rzecz określoną usługę.
11. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu GRAFIA należy je wszystkie wyłączyć.
12. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
13. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§ 3 Rejestracja i logowanie

1. Jednym z warunków dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.grafia.pl/wordpress wybrać zakładkę Moje konto i dalej w polu „zarejestruj”, wpisać aktywny adres email i hasło.
3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem Zarejestruj się.
5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
6. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając imię, nazwisko, adres do wysyłki, a także opcjonalnie numer telefonu.
7. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
8. W zakładce „Moje konto” Klient może również dokonać zmiany danych oraz zmiany hasła.

§ 4 Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.grafia.pl/wordpress. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na Stronie produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób dostawy i płatności za zamówienie.
2. W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru towaru, rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach, adres, na jaki ma być dostarczony towar, sposób dostawy i formy płatności. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

a. przelew bankowy,
b. płatność za pobraniem.

3. Termin zapłaty uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta. W przypadku przedpłaty Klient powinien dokonać płatności w dniu składania zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Sklep może skontaktować się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia. W przypadku płatności przy odbiorze Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w chwili otrzymania towaru.
4. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „kupuję i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia.
5. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta, co jednocześnie stanowi przyjęcie przez Sklep tego zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest w formie mailowej maksymalnie 10 minut od momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
7. W przypadku, gdy prawdziwość lub rzetelność danych wprowadzonych do formularza przez Klienta budzi wątpliwości, Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia do realizacji do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym celu Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.
8. Termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę wynosi do 15 dni od dnia zawarcia umowy (czas realizacji zależy od ilości zamówionych produktów). Zamówienie jest przez Sklep realizowane, według wyboru dokonanego przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty.
9. Koszty przesyłki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu obciążają Klienta, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość tych kosztów jest Klientowi przedstawiana w trakcie składania zamówienia i jest uzależniona od wybranego przez Klienta towaru, sposobu dostawy oraz metody płatności. W przypadku zamówień powyżej 1500zł brutto Sprzedający oferuje darmową dostawę za pośrednictwem kuriera.
8. Do zakupionego towaru dołączany jest dowód zakupu (paragon) lub faktura (na życzenie Klienta) potwierdzające dokonanie zakupu.
9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.grafia.pl/wordpress/regulamin

§ 5 Ceny towarów

1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
• Zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
• Nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki (koszty podawane są po przejściu do koszyka na podstawie wagi towaru bądź w zakładce Dostawa).
3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie www.grafia.pl/wordpress, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. Produkty prezentowane w cenach promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji.
7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 6 Formy płatności i dostawy

1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

a) zwykłym przelewem na rachunek bankowy,
b) za pobraniem.
2. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: www.grafia.pl/wordpress/dostawa-3 lub w zakładce Dostawa.
5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Realizujemy wysyłki wyłącznie na terytorium Polski.

§7 Realizacja zamówień

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu, chyba że Klient wybrał sposób płatność przy odbiorze, wówczas niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia.

3. W przypadku zamówień z odbiorem osobistym o możliwości odbioru zamówienia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową bądź telefoniczną. Odbiór zamówień możliwy jest pod adresem:

ul. Grójecka 59/63, Warszawa
4. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 15 dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
5. Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 15 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
6. Sklep Internetowy zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.

§8 Warunki reklamacji

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
  2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzenia spisać protokół szkody.

4. W przypadku reklamacji Klient po sporządzeniu protokołu szkody powinien skontaktować się ze Sprzedającym i poinformować o problemie. Można to zrobić mailowo na adres: biuro@grafia.pl lub telefonicznie: 793-129-997.

5. Klient w reklamacji powinien wskazać:

  • swoje imię i nazwisko,
  • dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.),
  • przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę (opis reklamacji musi zawierać zdjęcie przedstawiające wadę lub w inny sposób prezentujące niepełnowartościowość produktu),
  • dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres email) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. W przypadku reklamowania przez Klienta towaru, Sklep GRAFIA rozpatrując reklamację zażąda dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru za pośrednictwem poczty na adres: GRAFIA, ul. Nowogrodzka 40/14, 00-691 Warszawa, wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

9. Sklep GRAFIA w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

§9 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (GRAFIA Robert Grzeszczak ul. Grójecka 59/63, 00-691 Warszawa, e-mail: biuro@grafia.pl, tel.+48 793-129-997) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Prawo to nie przysługuje w przypadku:
rzeczy nieprefabrykowanych, wykonanych według specyfikacji konsumenta,
– rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin trwałości,
– rzeczy dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
– dzienników, periodyków lub czasopism

3. Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Klient może zrezygnować z zamówienia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku lub tutaj.
5. W przypadku rezygnacji z zakupionego produktu Klient odeśle produkt wraz z formularzem odstąpienia od umowy na adres sklepu: GRAFIA Robert Grzeszczak ul. Nowogrodzka 40/14, 00-691 Warszawa.
6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
7. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia do Sprzedawcy zwracanego towaru ponosi Klient.
8. Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

 

§10 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane na stronie Polityka Prywatności.

§11 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu email). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.grafia.pl/wordpress/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
4. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji zamówień Sklep GRAFIA będzie się starał rozstrzygać z Klientami polubownie.
5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Właściwość sądu regulują stosowne przepisy KC.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych obowiązujących ustaw.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close