26 kwietnia 2017

Reklamacje i zwroty

ZWROTY:

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (GRAFIA Robert Grzeszczak ul. Grójecka 59/63, 00-691 Warszawa, e-mail: biuro@grafia, tel.+48 793-129-997) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 5. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Prawo to nie przysługuje w przypadku:
 • rzeczy nieprefabrykowanych, wykonanych według specyfikacji konsumenta,
 • rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin trwałości,
 • rzeczy dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • dzienników, periodyków lub czasopism.

7. Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient może zrezygnować z zamówienia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku lub tutaj.

9. W przypadku rezygnacji z zakupionego produktu Klient odeśle produkt wraz z formularzem odstąpienia od umowy na adres sklepu: GRAFIA Robert Grzeszczak ul. Nowogrodzka 40/14, 00-691 Warszawa.

10. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

11. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia do Sprzedawcy zwracanego towaru ponosi Klient.

12. Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

 

REKLAMACJE:

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzenia spisać protokół szkody.

4. W przypadku reklamacji Klient po sporządzeniu protokołu szkody powinien skontaktować się ze Sprzedającym i poinformować o problemie. Można to zrobić mailowo na adres: biuro@grafia.pl lub telefonicznie: 793-129-997.

5. Klient w reklamacji powinien wskazać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.),
 • przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę (opis reklamacji musi zawierać zdjęcie przedstawiające wadę lub w inny sposób prezentujące niepełnowartościowość produktu),
 • dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres email) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. W przypadku reklamowania przez Klienta towaru, Sklep GRAFIA rozpatrując reklamację zażąda dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru za pośrednictwem poczty na adres: GRAFIA, ul. Nowogrodzka 40/14, 00-691 Warszawa, wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

9. Sklep GRAFIA w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close